DONACIÓ /DONACIÓN

posted in: Uncategorized | 0

Ens ha arribat una maleta antiga plena de documents, llibres, premsa i objectes pertanyents als germans Vallés Perdrix. La maleta és una donació familiar, enviada des de Jaén.

Obrir la maleta ha suposat un viatje al Poble Vell de Mequinensa, un apropament als nostres Antonio i Edmón Vallés Perdrix. També hi ha diversos diaris originals de l’època qué expliquen que passava l’estiu del 1938…


Nos ha llegado una maleta antigua repleta de documentos, libros, prensa y objetos pertenecientes a los hermanos Vallés Perdrix. La maleta es una donación familiar, enviada desde Jaén.

Abrir la maleta ha supuesto un viaje al Pueblo Viejo de Mequinenza, un acercamiento a nuestros Antonio y Edmón Vallés Perdrix. También hay varios periódicos originales de la época que explican que pasaba el verano de 1938…