El Centre d’Estudi “Jesús Moncada” custodie l’Arxiu de mines de Mequinensa amb un total de set departaments en què es troben catalogats els documents.

  1. Correspondència
  2. Documents de la empresa
  3. Escritures
  4. Fotografíes
  5. Personal
  6. Plànols
  7. Projectes