Mestre de la República amb nomenament de plaça docent a Mequinensa el curs 1934-1935, exerceix com a tal en les escoles del poble fins a l’any 1959. Vint anys de docència en què nombroses promocions d’alumnes van rebre els seus estímuls i ensenyaments.

A destacar el seu interès pel cinema amateur que sorgeix en els anys cinquanta i el porta a crear i editar nombroses pel·lícules i reportatges de la vida quotidiana del Poble Vell de Mequinensa relacionades amb el seu entorn familiar, escolar i social.

Al Pobe forma la seva família amb Pilar, la seva dona, tenint 5 fills: Pedro, Pilar, Maribel, Arturo i Kety. És precisament poc després del naixement de la seva última filla quan marxa amb la seva família a una nova destinació docent a Saragossa.

Allá continua uns anys exercint com a mestre en altres escoles públiques i segueix amb la seva passió cinèfila.

Posteriorment és nomenat assessor docent en mitjans audiovisuals i passa a treballar en la Inspecció General d’Ensenyament de Saragossa.

Mor a Barcelona a l’edat de 65 anys afectat per una severa malaltia.